friends or more.nl: tips, artikelen en boeken over relaties, geluk, liefde en zelfvertrouwen

Friends or more.nl wil jou helpen bij het vinden en onderhouden van relaties. Maar ook bij het overwinnen van onzekerheid. Op deze site vind je informatie, artikelen en tips over relaties, communicatie en onderwerpen die daarmee samenhangen. Kijk ook eens op onze agenda voor leuke evenementen en bijeenkomsten.
Op de site kun je ook e-books bestellen over relaties, communicatie, lifestyle en gerelateerde onderwerpen.

De website is nog volop in ontwikkeling, dus nog  niet compleet. Heb je een leuk idee voor een artkel of een tip, laat het ons even weten via de contact pagina.

friends or more zorgt voor gezelschap via persoonlijke matching